ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

จะทำประกันสุขภาพได้อย่างไร

1. ขั้นตอนการทำประกันสุขภาพ
(1) บุคคลที่ไม่ได้ทำงาน คู่สมรสมีงานทำ ให้เข้าสมัครกับหน่วยงานที่คู่สมรสทำงานอยู่ได้
(2) บุคคลที่ไม่ได้ทำงานและไม่มีคู่สมรสหรือคู่สมรสก็ไม่ได้ทำงาน ให้เข้าสมัครกับที่ว่าการอำเภอได้
2. รายละเอียดประกันสุขภาพพร้อมค่าประกัน สอบถามได้กับกรมประกันสุขภาพ(เบอร์โทรติดต่อ 02-27065866)