ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

สตรีมีครรภ์สามารถขอเงินทุนช่วยเหลืออะไรได้บ้าง

หัวข้อเงินช่วยเหลือสำหรับสตรีผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ที่ตั้งครรภ์ซึ่งคู่สมรสมีทะเบียนบ้านอยู่ในกรุงไทเป

(1)การตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรมสำหรับสตรีตั้งครรภ์ :ผู้ที่มีอายุครรภ์ 9-13สัปดาห์ได้รับเงินช่วยเหลือ2,200เหรียญไต้หวัน(ค่าตรวจ)หรือผู้ที่มีอายุครรภ์ 14-20 สัปดาห์ได้รับเงินช่วยเหลือ 1,000 เหรียญไต้หวัน(ค่าตรวจ) 「เลือกเงินช่วยเหลือหนึ่งหัวข้อ」

(2)บริการการตรวจวินิจฉัยความผิดปกติทางพันธุกรรมก่อนคลอดและการให้คำปรึกษาการวินิจฉัยด้านพันธุกรรม:สำหรับสตรีตั้งครรภ์ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสามารถรับเงินช่วยเหลือ 5,000 เหรียญไต้หวัน(ค่าตรวจวิเคราะห์น้ำคร่ำ)

(3)ค่าใช้จ่ายการตรวจครรภ์ก่อนคลอดสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ก่อนเข้าทะเบียนบ้านที่ยังไม่มีบัตรประกันสุขภาพ :ให้เงินช่วยเหลือต่อคน1595เหรียญไต้หวัน รายละเอียดกรุณาค้นหาดูได้ทางเว็บไซต์ ข้อมูลเกี่ยวข้อง

(4)โดยสารรถตั้งครรภ์ดี๊ดี2Uกรุงไทเป ลงทะเบียนผ่านไทเปพาสได้บัตรสตรีตั้งครรภ์และเงินช่วยเหลือสำหรับโดยสารรถตั้งครรภ์ดี๊ดี2Uกรุงไทเปจำนวน8,000เหรียญไต้หวัน รายละเอียดกรุณาดูได้ทางลิงก์ข้อมูลเกี่ยวข้อง