ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

เด็กฉีดวัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบฟรีหรือไม่

ถ้าเพราะงานต้องประจำอยู่ในประเทศจีนแต่ทะเบียนบ้านอยู่ในไต้หวัน ฉีดวัคซีนนี้ได้หรือไม่
(1) 2 มกราคม 2555 เป็นต้นไป เด็กที่ได้บัตรเงินทุนช่วยหลือเด็กอายุ0-6 ขวบ ซึ่งมีอายุ1-5 ขวบนั้น
สามารถรับการฉีดวัคซีนโรคตับอักเสบฟรีได้ ไม่รวมค่าลงทะเบียนและค่าตรวจสอบที่โรงพยาบาลหรือคลีนิกต้องเก็บ
(กรมสุขอนามัยแนะนำให้เด็กอายุที่ต่ำกว่า 5 ขวบรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคตับ)
(2) กรมสุขอนามัยมีนโยบายให้เด็กอายุตั้งแต่ 0-6 ขวบ หรือครอบครัวที่มีลูกสามคนขึ้นไป ลูกคนที่ 3
จะได้รับเงินช่วยเหลือทางด้าน ค่าลงทะเบียน ค่าดูฉุกเฉิน ค่าอยู่โรงพยาบ่าลและค่าตรวจสอบๆ อื่น