ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

ศูนย์บริการสตรีผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่และครอบครัวกรุงไทเป วารสารครึ่งปีแรกประจำปี 2022

เนื้อหาวารสารครึ่งปีแรก:
(1)ช่วงการปรับตัวและการเติบโตหลังมาใช้ชีวิตที่ไต้หวัน(ปณิธานอันมุ่งมั่นของทายาทรุ่นที่2ของผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่)(2)ฉลองเทศกาล(จงรักและดูแลตนเอง สนุก อารมณ์ดี  ความประทับที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมบรรเทาอาการปวดจากผังผืด)
(3)พหุวัฒนธรรม(ความประทับใจที่ได้เป็นวิทยากรแนะนำวัฒนธรรมไทยแก่นักเรียนในโรงเรียน)
(4)ข้อมูลกิจกรรม เวอร์ชั่น 6 ภาษา