ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

สมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ซื่อหลินวันที่ 25 มิถุนายน2022จัดกิจกรรมแบ่งปันวัฒนธรรมหลากหลายฟิลิปปินส์ เชิญเจ้าหน้าที่ล่ามแปล
ฟิลิปปินส์ประจำสมาคมฯคุณไช่ลี่ชิงมาแบ่งปันวัฒนธรรมฟิลิปปินส์และแหล่งท่องเที่ยวอันมีชื่อ นำเพื่อนผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่และประชาชนทั่วไป
จำนวน 18 คนร่วมเรียนรู้ภาษาฟิลิปปินส์พื้นฐานสำหรับท่องเที่ยวและเพลงพื้นบ้าน พร้อมสัมผัสเกมแบบดั้งเดิม!

1. วิทยากรแบ่งปันประสบการณ์อาหารเช้าฟิลิปปินส์
ฟิลิปปินส์1-วิทยากรแบ่งปันประสบการณ์อาหารเช้าฟิลิปปินส์.jpg

2. วิทยากรสอนการใช้ภาษาฟิลิปินส์ท่องเที่ยวพื้นฐาน
ฟิลิปปินส์2-วิทยากรสอนการใช้ภาษาฟิลิปินส์ท่องเที่ยวพื้นฐาน.jpg

3. สอนร้องเพลงฟิลิปปินส์
ฟิลิปปินส์3-สอนร้องเพลงฟิลิปปินส์.jpg

4. สัมผัสการเล่นเกมฟิลิปปินส์แสนสนุก
ฟิลิปปินส์4-สัมผัสการเล่นเกมฟิลิปปินส์แสนสนุก.jpg

5. วิทยากรและสมาชิกถ่ายภาพร่วมกัน
ฟิลิปปินส์5-วิทยากรและสมาชิกถ่ายภาพร่วมกัน.jpg