ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

สำนักงานเขตว่านฮวากรุงไทเป 2019จัดผลงานแสดงวันครอบครัวผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ 0831

สำนักงานเขตว่านฮวาร่วมกับศูนย์พัฒนาครอบครัวผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่มูลนิธิสวัสดิการสังคม
อีเดน ร่วมกันจัด “วันครอบครัวผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่”ขึ้นเมื่อ2019/08/31 แบ่งปันรายกรณีครอบครัวผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ที่เรียนรู้ร่วมกันอย่างประสบความสำเร็จ และส่งเสริมประชาสัมพันธ์การเรียนรู้และการปรับตัวในครอบครัวพหุวัฒนธรรม

กลุ่มเต้นรำผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่แสดงเราคือครอบครัวเดียวกัน


กลุ่มเต้นรำผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่แสดงต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ


ครอบครัวผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างอบอุ่น


กลุ่มเต้นรำผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่JWแสดงบทเพลงท้องทะเล


กลุ่มเต้นรำผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่JWถ่ายภาพร่วมกับผู้ร่วมตอบคำถาม


ผู้ปกครองและบุตรธิดาเต้นตามจังหวะเพลง


ผู้ปกครองและบุตรธิดาถ่ายรูปร่วมกัน


ผู้ปกครองและบุตรร่วมเล่นเกมตีลูกล้อ


ผู้ปกครองและบุตรกับเกมสเก็ตบอร์ด


ผู้ปกครองและบุตรกับเกมวางซ้อนตึก101