ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

ร้านเจียงตงเสี่ยวกวน

ที่อยู่: เลขที่1 ซอย2 ตรอก 145 ถนนจิ่วจวง ช่วง1
เบอร์โทร: (02)2788-7032
เวลาทำการ: 9:00-21:30 หยุดวันอังคาร พุธ
ปีที่เริ่มกิจการ: 2007
สัญชาติเดิม: จีน (สาธารณรัฐประชาชนจีน มณฑลกวางตง)

เจียงตงเสี่ยวกวาน