ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

การทดสอบโอนสัญชาติสำหรับชาวต่างชาติ

ชาวต่างชาติ (รวมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่) สามารถไปยังสำนักงานทะเบียนราษฎร์เขตใดก็ได้ของกรุงไทเปในเวลาทำการ (วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา8:30-17:30น.) ลงทะเบียนการทดสอบโอนสัญชาติ ถึงเมื่อไหร่ทดสอบได้เมื่อนั้น 30นาทีรอรับใบผลคะแนน ลงทะเบียนจะมีของกำนัลน่ารักให้1ชิ้นค่ะ โทรสอบถามได้ที่สำนักงานกิจการพลเรือน (02)2725-6065 หยาง เสี่ยวเจี่ย หรือแต่ละสำนักงานทะเบียนราษฎร์