ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

สำนักงานกิจการพลเรือน กรุงไทเป ให้บริการคลังข้อสอบระบบเสียง การทดสอบสัญชาติ

สำนักงานกิจการพลเรือน กรุงไทเป ให้บริการคลังข้อสอบระบบเสียง 3ภาษา ได้แก่ภาษาจีน ภาษาไต้หวัน และภาษาฮากกา เพื่อหวังว่าเพื่อนๆที่ร่วมทดสอบสัญชาติ จะได้คุ้นเคยกับข้อสอบมากขึ้น

บริการคลังข้อสอบระบบเสียง การทดสอบสัญชาติ สำนักงานกิจการพลเรือน กรุงไทเป