ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

ข้อมูลติดต่อขององค์กรรัฐบาลต่างๆในกรุงไทเป

เวลาให้บริการ: วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:00~17:00

หน่วยงาน

รายการที่ให้บริการ

เบอร์โทรศัพท์

สำนักงานสวัสดิการสังคม

เงินอุดหนุนค่าประกันสุขภาพสำหรับครอบครัวรายได้ต่ำ

1999(นอกพื้นที่ 02-27208889)ต่อ1610-1612

บริการการรักษาและป้องกันโรคแต่เนิ่นสำหรับเด็กพัฒนาการล่าช้า

(02)27568852

แผนการสนับสนุนผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ในสมาคมประชาชน

1999(นอกพื้นที่ 02-27208889)ต่อ 6969~71

กรมสามัญศึกษา

เข้าเรียนโรงเรียนประถม, การศึกษาขั้นพื้นฐานระดับผู้ใหญ่, ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าเรียนมหาลัยในชุมชน

1999(นอกพื้นที่ 02-27208889)ต่อ1216

กระทรวงสาธารณสุข

เข้าเยี่ยมคู่แต่งงานใหม่, เข้าเยี่ยมหลังคลอดบุตร, เงินอุดหนุนตรวจสุขภาพก่อนคลอด, ข้อมูลเกี่ยวกับเงินอุดหนุนการวินิจฉัยพันธุกรรมก่อนคลอด

1999(นอกพื้นที่ 02-27208889)ต่อ 7118

กรมแรงงาน

ฝึกอบรมวิชาชีพ

(02)28721940ต่อ214.288

บริการจัดหางาน

(02)2308-5231ต่อ 716(ต่างชาติ)
(02)2308-5231ต่อ 703(จีนแผ่นดินใหญ่)

สำนักงานประชาสังคม

สัญชาติ, บทบัญญัติทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน

1999(นอกพื้นที่ 02-27208889)ต่อ 6261

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

จำนวนบุคลากรผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่, การจัดหางาน, วัฒนธรรมการศึกษา, วิเคราะห์สถิติการเลี้ยงดูบุตร

1999(นอกพื้นที่ 02-27208889)ต่อ 7632

กองกฎหมาย

บริการสอบถามปรึกษาทางกฎหมายโทร1999   (นอกเขต 02-27208889)กด6168

กระทรวงวัฒนธรรม

เงินอุดหนุนกิจกรรมศิลปะ

1999(นอกพื้นที่ 02-27208889)ต่อ 3527

กรมสารสนเทศและการท่องเที่ยว

แหล่งท่องเที่ยวและอาหารเด่นในไทเป

1999(นอกพื้นที่ 02-27208889)ต่อ 3343

กรมตำรวจ

กรมตำรวจแผนกธุรการ (หนังสือรับรองความประพฤติ)

02-2381-7494、02-2375-2105

กองพลคุ้มครองเด็กและสตรี

02-2759-2016、2759-0827

สำนักงานฝึกอบรมข้าราชการพลเรือน

ตรวจเช็คตารางเปิดสอนที่ไทเป e ต้า

2932-0212ต่อ 552สำนักงานเขตต่างๆในกรุงไทเป

 

สำนักงาน

เบอร์โทรศัพท์

สำนักงานเขตซงซาน

8787-8787

สำนักงานเขตซิ่นยี่

2723-9777

สำนักงานเขตต้าอาน

2351-1711

สำนักงานเขตจงซาน

2503-1369

สำนักงานเขตจงเจิ้ง

2341-6721

สำนักงานเขตต้าถง

2597-5323

สำนักงานเขตว่านหัว

2306-4468

สำนักงานเขตเหวินซาน

2936-5522

สำนักงานเขตหนานกั่ง

2783-1343

สำนักงานเขตเน่ยหู

2792-5828

สำนักงานเขตซื่อหลิน

2882-6200

สำนักงานเขตเป่ยโถว

2891-2105