ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

/001/Upload/482/relpic/61765/8941992/8b455a1c-2d94-4555-9dd0-7bb63177160e.jpg


วันนักบุญแพทริคเป็นเทศกาลประจำชาติของชาวไอริช ในปีค.ศ.432 มิชชันนารีนักบุญแพทริคถูกส่งไปไอร์แลนด์เพื่อเผยแพร่ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกโดยใช้ใบแชมร็อค(Shamrock)อธิบายให้ชาวไอร์แลนด์ฟังว่าอะไรเป็นพระตรีเอกภาพ(พระบิดา พระบุตร พระจิต)ด้วยเหตุนี้ทำให้หลายคนยอมรับฟัง ใบแชมร็อคจึงได้กลายมาเป็นดอกไม้ประจำชาติของไอร์แลนด์ด้วย หลังการมรณกรรมของนักบุญ

แพทริคเมื่อวันที่ 17 มีนาคม ค.ศ.461ชาวไอริชจึงกำหนดให้วันนี้เป็น“วันนักบุญแพทริค” (St. Patrick's Day)ผู้คนจะใช้ดอกไม้ประจำชาติของไอร์แลนด์เหนือ“ดอกแชมร็อค”มาประดับไว้บนร่างกายหรือสวมใส่เสื้อผ้าสีเขียวเข้าร่วมฉลองวันสำคัญนี้


แต่ละเมืองไม่เพียงแต่จะมีขบวนพาเหรดครึกครื้นสนุกสนานกันไปทั่ว ในทั่วทุกมุมโลกที่มีชาวไอริสอาศัย

อยู่ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศออสเตรเลีย และประเทศแคนาดา เป็นต้น ต่างก็มีกิจกรรมการ

เฉลิมฉลองกันยิ่งใหญ่ มีการจัดขบวนพาเหรด สวมใส่เสื้อผ้าหรือเครื่องประดับสีเขียว สวมหมวกสีเขียวทรงสูง ฯลฯ ในวันนี้บาร์ไนท์คลับก็จะเปิดร้านกันเร็วขึ้นเพื่อให้ทุกคนได้มีบรรยากาศรื่นเริงสนุกสนาน ขณะ

เดียวกันก็จะจัดเตรียมเบียร์สีเขียวออกมาเพื่อเฉลิมฉลองกันในช่วงเวลาจำกัดอีกด้วย ในเมืองหลวงของ

ไอร์แลนด์จะมีการจัดขบวนพาเหรดของนักบุญแพทริคขึ้นเป็นประจำทุกปี ผู้เข้าร่วมมีมากกว่าหนึ่งล้านคนวันนักบุญแพทริคไม่ได้เป็นเพียงวันหยุดทางศาสนาอีกต่อไปแต่ยังเป็นงานระดับชาติที่เฉลิมฉลองให้เห็น

ถึงวัฒนธรรมของชาวไอริชอีกด้วย!