ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

การรับมือป้องกันจากการค้ามนุษย์

การค้ามนุษย์ หมายถึง การใช้วิธีบีบบังคับ ขู่เข็ญคุกคาม...และอื่นๆ ให้ผู้เสียหายเกิดความหวาดกลัวหรือไม่กล้าขอความช่วยเหลือ และทำสิ่งที่ตัวเองไม่อยากทำในสิ่งต่อไปนี้ เช่น:ทำงานขายบริการทางเพศ ถูกกักขัง ถูกจับตาดู ถูกตัดอวัยวะ หรือกักซ่อนตัวไว้...เป็นต้น การทำหน้าที่เป็นนายหน้าให้ผู้อายุต่ำกว่า 18ปีทำงานขายบริการทางเพศ...และอื่นๆ ถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย!

หากคุณพบว่าตัวเอง ครอบครัว คนรอบตัว เพื่อนบ้านหรือคนเดินถนน เป็นต้น ซึ่งอาจจะตกอยู่ในสถานการณ์ดังกล่าว กรุณาโทรแจ้งสายด่วนด้านล่างนี้:

1.กรมตรวจคนเข้าเมือง:02-23883095(สายด่วนรับร้องเรียนการค้ามนุษย์... หว๋อเสี่ยงป้าป๋าเซี่ยงหลิงจิ้วหว๋อ)
2.กรมตำรวจ:110 สายด่วนรับร้องทุกข์
3.กระทรวงแรงงาน:1955(สายด่วนสอบถามคุ้มครองแรงงานต่างชาติ24ชั่วโมง)

หน่วยงานข้างต้นจะจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปให้ความช่วยเหลือ หากเป็นกรณีการค้ามนุษย์ ก็จะมีหน่วยงานภาครัฐให้ความคุ้มครองจัดหาที่พัก ไปเป็นเพื่อนสอบปากคำ ให้คำปรึกษาทางจิตวิทยาและทางด้านกฎหมายต่อไป  และจัดหาทรัพยากรทางการแพทย์ตามความเหมาะสมที่จำเป็นให้แก่ผู้เสียหาย

เว็บไซต์ข่าวสารทั่วโลกของกรมตรวจคนเข้าเมือง 「พื้นที่ป้องกันการค้ามนุษย์」
https://www.immigration.gov.tw/5385/7445/7535/