ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

สามารถหาพี่เลี้ยงเด็กได้ที่ไหน

กรมสังคมได้ร่วมมือกับภาคองค์กรเอกชนสร้างข้อมูลส่วนตัวของผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นผู้พี่เลี้ยงเด็ก ซึ่งระบบนี้ได้สร้างขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ที่ต้องการหาพี่เลี้ยงเด็กที่มีคุณสมบัติดีพร้อม รายละเอียดต่างๆ สามารถสอบถามได้กับที่ว่าการนครไทเป หรือเว็บไซด์ ไทเป หรือเว็บไซด์ หรือโทร 02-2748-6008