ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

ถ้าทะเลาะกับคู่สมรส จะหาผู้ให้คำปรึกษาหรือทนายได้ที่ไหน

ศูนย์บริการครอบครัวและสตรีผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุุงไทเป มีเบอร์ตรงที่ให้บริการภาษาอื่นๆ อีกมากมาย( 02-2558-0133)
ให้บริการครอบครัวผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ คู่สมรสต่างชาติสามารถโทรมาพูดคุยกันได้ และถ้าต้องการความช่วยเหลือทางด้านกฎหมาย เรามีทนายให้ความปรึกษาและให้ข้อมูลอื่นๆได้ด้วย