ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

ครอบครัวที่มีรายได้ต่ำ จะสามารถขอความช่วยเหลือได้จากหน่วยงานไหน

เพื่อลดความลำบากในครอบครัวของผู้ที่มีรายได้ต่ำ กรมสังคมได้ช่วยเหลือครอบครัวที่ยากจน ครอบครัวที่ต้องการความช่วยเหลือ ครอบครัวที่มีรายได้ต่ำมาก และครอบครัวที่ต้องการความช่วยเหลือโดยฉุกเฉิน ครอบครัวที่มีเด็กไม่สมบูรณ์และอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งยังมีทุนการศึกษาให้แก่เด็กที่ต้องการความช่วยเหลือเหล่านี้ด้วย พร้อมทั้งให้บริการรับฝากเด็ก ให้การศึกษาเด็ก เงินช่วยเหลือผู้ปกครองที่ต้องส่งบุตรไปเข้าเรียน สถานรับฝากเด็กชั่วคราว ให้ทุนการศึกษาเด็กที่อยู่ในครอบครัวที่ลำบาก ให้ทุนการศึกษาเด็ก ให้เงินช่วยเหลือผู้ปกครอบที่ต้องทำงานและฝากเด็กไว้กับสถานรับฝากเด็ก และครอบครัวที่มีลูกคนที่สาม จะได้รับเงินช่วยเหลือในด้านการเลี้ยงดูเด็ก ถ้าต้องการพูดคุยโดยใช้ภาษาอื่นๆ ให้สอบถามได้โดยตรงกับศูนย์สังคมสังเคราะห์ หรือโทรมาที่ศูนย์บริการสตรีที่อพยพมาใหม่ ณ นครไทเป ( 02-2558-0133)