ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

กรมสื่อสารการท่องเที่ยวได้จัดพิมพ์หนังสือท่องเที่ยวกี่ประเภทและสามารถขอได้ที่ไหน

กรมสื่อสารการท่องเที่ยวเทศบาลนครไทเปได้จัดพิมพ์หนังสือท่องเที่ยว 《สนุก‧ไทเป》แนะนำนครไทเป
《ไทเปสวยงาม》แผ่นพับท่องเที่ยว 《เที่ยวหลั่นช่วย》ขึ้นเขาเมาคง 《ภาพลักษณ์โม่งเจี่ย》และ《การแช่น้ำผุที่เป่ยโถ》 หนังสือที่กล่าวมาทั้งหมดวางแจกที่ศูนย์บริการการท่องเที่ยว 12 จุด และจะมีพิมพ์แจกให้ศูนย์บริการท่องเที่ยวแบบไม่กำหนดเวลา ที่สนามบินก็สามารถขอได้ หรือขึ้น「เว็บไซด์เที่ยวไปกับไทเป」(https://www.travel.taipei/) ก็จะสามารถดูข้อมูลการท่องเที่ยวได้ หรือขึ้น มีแนะนำอาหารอร่อย สถานที่สนุก สิ่งที่น่าดู มีรูปถ่ายและตัวหนังสือเขียนแนะนำอย่างละเอียด