ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

ศูนย์บริการการท่องเที่ยวในนครไทเปอยู่ที่ไหน ให้บริการอะไรบ้าง

ศูนย์บริการการท่องเที่ยวมีอยู่ที่สถานีรถไฟไทเป ถนนใต้ดินย่านตงชูย สนามบินภายในประเทศ รถไฟฟ้าป้ายเป่ยโถ รถไฟฟ้าป้ายหยวนซัน รถไฟฟ้าป้ายซีเหมิน รถไฟฟ้าป้ายเจี้ยนถัน รถไฟฟ้าป้ายซิตี้ฮอ มิราม่า รถไฟฟ้าป้ายสวนสัตว์ รถไฟฟ้าป้ายรถกระเช้าเมาคงและเหมยถิงรวม 12 จุด ให้บริการ 「แนะนำสถานที่เที่ยว」「ที่พักอาศัย」「โปรแกรมวันหยุด」「โปรแกรมการเที่ยว」「แผนที่สถานที่」「เจ้าหน้าที่ให้บริการ」「หนังสือการท่องเที่ยว」「เบอร์โทรติดต่อ」และ 「ทำบัตรTPE-Freeให้นักท่องเที่ยวต่างชาติ」เป็นต้น เวลาทำการของศูนย์บริการการท่องเที่ยวของแต่ละศูนย์ให้ดูเวลาบริการได้ทาง「เว็บไซด์เที่ยวไทเป」(https://www.travel.taipei/) หรือสอบถามที่ศูนย์บริการการท่องเที่ยว