ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

สถานที่ตั้ง

แนะนำอย่างย่อ

สมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่เขตวั่นฮั๋ว
ที่อยู่สมาคม    กรุงไทเป เขตวั่นหัว ถนนฉางซาเจีย ซอย2 171 (พื้นที่ใช้สอยรวมชั้น 1,3และ4)
เวลาทำการ    ทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์ 09:00~17:00
บริการทางโทรศัพท์    02-23701046
บริการแฟ็กซ์   02-23716725
 
ห้องศิลปะอเนกประสงค์:
ที่ตั้ง  เลขที่280-3 ช่วง 1 ถนนฮวานเหอหนาน เขตว่านฮวา กรุงไทเป
 

การจัดพื้นที่ใช้สอย

สมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ซื่อหลิน
ที่ตั้งสมาคมฯ   เลขที่75 ถนนต้าตง เขตซื่อหลิน กรุงไทเป
เวลาทำการ  ทุกวันอังคาร-วันอาทิตย์ เวลา9:00-17:00น.
โทรศัพท์    02-28837750 ,02-28831735