ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

สำนักงานเขตจงเจิ้ง...ชั้นเรียนเดินทัศนศึกษาศิลปะวัฒนธรรมสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ (3-7)

3/20(วันพุธ)เวลา9:30น.เป็นต้นไปเปิดรับสมัครทางออนไลน์

วันที่ออก

2024-03-22