ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

เกียรติของแม่...กิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในเทศกาลวันแม่ (4-15)

กิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในเทศกาลวันแม่ของศูนย์บริการครอบครัวผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป

  • วันเวลา:วันที่ 13 พฤษภาคม 2023 วันเสาร์เวลา13:30-17:00น.
  • สถานที่:ศูนย์บริการครอบครัวผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป(ชั้น7เลขที่21ช่วง1ถนนตี่หว้า เขตต้าถง กรุงไทเป)
  • เป้าหมาย :ครอบครัวผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่และครอบครัวบุคคลทั่วไป ผู้ปกครองและบุตรต้องเข้าร่วมกิจกรรมด้วยกัน
  • การรับสมัคร:รับสมัครโดยใช้รูปแบบออนไลน์( https://forms.gle/mte2gtb8eVEmB6Xt9 )รับสมัครประมาณ   30 คน รับสมัครกระทั่งเต็มจำนวน
  • โทรศัพท์สอบถาม:(02)2558-0133 กด 14 คุณหลิว นักสังคมสงเคราะห์ ,กด 17 คุณชิว นักสังคมสงเคราะห์

วันที่ออก

2023-04-27