ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

สำนักงานตำรวจกรุงไทเป...ประชาสัมพันธ์การฉ้อโกง 6 เรื่องสำคัญ (1-4)

เพื่อเผยแพร่และให้ความรู้เกี่ยวกับการฉ้อโกงแบ่งตามขอบเขตอายุ สำนักงานตำรวจกรุงไทเปจากการวิเคราะห์พบว่าในปี 2023 สามกลุ่มใหญ่(กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มคนทำงาน กลุ่มนักเรียนนักศึกษา)กลุ่มเหล่านี้จะมีความเสี่ยงสูงต่อการถูกหลอกลวง


บนโซเซียลมีเดียเห็นโฆษณาการลงทุนเด้งขึ้นมาบนหน้าจอ อาจเป็นโฆษณาที่จ่ายเงินโดยขบวนการหลอกลวงนะ❗

เทคนิคการหลอกลวงมีการพัฒนามากขึ้น ทักษะป้องกันการหลอกลวงก็ต้องปรับเปลี่ยนตามด้วยนะ!!


วันที่ออก

2024-01-24