ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

สำนักงานเขตซื่อหลิน.....ชั้นเรียนโยคะสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ (5-6)

สำนักงานเขตซื่อหลินกรุงไทเป ในวันที่ 23 พฤษภาคมและวันที่24 พฤษภาคม 2023 จัด“ชั้นเรียนโยคะสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่”ประจำปี  2023 รายละเอียดกรุณาค้นหาได้ที่เว็บไซต์ https://sldo.gov.taipei/ พื้นที่ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่หรือโทรสอบถามเบอร์(02)2882-6200 กด 6501 เฉินเสี่ยวเจี่ย

วันที่ออก

2023-05-12