ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

ประกาศวันปิดทำการของสมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ช่วงวันหยุดยาวเทศกาลตรุษจีน (1-5)

สมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ว่านฮวาและสมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ซื่อหลินประกาศปิดทำการและงดยืมใช้สถานที่

เป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 20-30 มกราคม 2023 ขออภัยในความไม่สะดวก

วันที่ออก

2023-01-25