ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

ประกาศ:สมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ว่านฮวาและสมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ซื่อหลินขยายเวลาปิดทำการชั่วคราวไปจนถึง14มิถุนายน 2021(เวลาปิดทำการของสมาคมฯจะปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์โรคระบาด)(5-13)


1.เพื่อตอบสนองกับการที่ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคระบาดประกาศยกระดับการแจ้งเตือนเป็นระดับ3มีการขยายเวลาออกไปจนถึงวันที่14มิถุนายน2021 สมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ว่านฮวาและสมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ซื่อหลิน จะปิดทำการชั่วคราวจนกว่าจะมีการยกเลิกการแจ้งเตือนระดับ3 ซึ่งจะประกาศเวลาเปิดทำการของสมาคมฯให้ทราบเพิ่มเติม 

2.ล่ามประจำของสมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ว่านฮวาและสมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ซื่อหลินจะหยุดให้บริการพร้อมกัน

ขออภัยในความไม่สะดวก!

วันที่ออก

2021-05-27