ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

“ชั้นเรียนอบรมการจ้างงานสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ครั้งที่4” ใน “แผนบริการจัดหาจ้างงานสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่” ประจำปี2023 (7-4)

สำนักงานบริการจัดหาจ้างงานไทเปจัดชั้นเรียนอบรมการจ้างงานสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2023 (วันพฤหัสบดี) เวลา 9:00-12:30น. จัดที่ห้องเรียนแรงงาน(ชั้น 6 เลขที่101 หมงเจี่ยต้าเต้า เขตว่านฮวา กรุงไทเป) ยินดีต้อนรับเพื่อนผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่เข้าสมัครลงทะเบียนอบรม รายละเอียดกรุณาดูได้ทางเว็บไซต์ไทเปยิ่วเย่ต้าผู่เถี่ยหรือโทรสอบถามเบอร์:23085231 กด703 จางเสี่ยวเจี่ย กด712หยางเสี่ยวเจี่ย

วันที่ออก

2023-07-10