ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

โครงการความสามารถผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่...การประกวดเต้นรำผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่สมัยที่8(9-4)

กระทรวงการศึกษาธิการจัดโครงการความสามารถผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่...การประกวดเต้นรำผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่

◈เวลารับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่9/25

◈ ลิงก์รับสมัคร: https://www.surveycake.com/s/llG1L

◈คุณสมบัติผู้ประกวด:เป็นผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ที่มีบัตรประจำตัวสาธารณรัฐไต้หวันหรือ

มีใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ที่ถูกต้องตามกฎหมาย 

◈เนื้อหาการประกวด:แสดงการเต้นรำของประเทศแม่ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่เป็นหลัก

◈โทรศัพท์สอบถาม: 02-2796-2666 ต่อ1114เจ้าหน้าที่จัดงานจินเสี่ยวเจี่ย

วันที่ออก

2023-09-11