ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ CRPD ประจำปี2022 (1-5)

【แจ้งข่าว】

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ CRPD ประจำปี2022

มีส่วนร่วมให้ทุกคนรู้จักCRPD

วันที่ออก

2024-01-25