ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

สำนักงานแรงงานที่ว่าการกรุงไทเป“การคัดเลือกแรงงานดีเด่นกรุงไทเปประจำปี2024”เริ่มลงทะเบียนรับสมัคร (10-6)

แรงงานดีเด่น,แรงงานยอดเยี่ยมกรุงไทเปประจำปี 2024  เปิดรับสมัครลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

◈แรงงานดีเด่นเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไปจนถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน  2023

◈แรงงานยอดเยี่ยมเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31ธันวาคม 2023


เงื่อนไขการรับสมัคร  จำนวนคนที่สมัคร เอกสารที่ต้องเตรียมสมัคร รายละเอียดกรุณาดูลิงก์【แผนงานและเอกสารแนบ】

https://bola.gov.taipei/News_Content.aspx?n=4A519A52B9D376CD&sms=78D644F2755ACCAA&s=71E661DDE227514A


ส่งทางไปรษณีย์มาที่สำนักงานแรงงานกรุงไทเปวันที่ออก

2023-10-24