ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

ป้องกันการหลอกลวง ร่วมส่งเสียงด้วยกัน (5-3)

เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมส่งเสียงต้านการหลอกลวง ร่วมใจสร้างบรรยากาศแห่งความสามัคคีต้านการฉ้อโกง กระทรวงมหาดไทยกำหนดให้วันที่ 5 พฤษภาคม เวลา14:00-16:00น.จัดงานแถลงข่าว“ป้องกันการหลอกลวง ร่วมส่งเสียงด้วยกัน ”และ“วันต้านการหลอกลวง”รณรงค์ให้มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต้านการหลอกลวงอย่างกว้างขวาง

กระทรวงมหาดไทยเพื่อยกระดับให้ประชาชนตื่นตัวป้องกันการหลอกลวง ได้เชิญชวนศิลปินดาราเข้าร่วมถ่ายทำภาพยนตร์สั้นต้านวิธีการหลอกลวง อาทิ การหลอกลงทุน กลโกงซื้อขายออนไลน์ เป็นต้น ซึ่งจะเป็นช่องทางประชาสัมพันธ์ช่วยป้องกันการหลอกลวง


1. จางหยู่หนง(การหลอกลงทุน)

https://drive.google.com/file/d/1aM2LmKBoIcu_uX8-llrYYuP8hc54SeR3/view?usp=share_link

       

2. เคอเจิ้งหง(การหลอกลงทุน)

https://drive.google.com/file/d/1pfDrXzFgN0ZFzjidYpxawUZd32MAy-fj/view?usp=share_link


3. เหอฉือจิ้ง(กลโกงซื้อขายออนไลน์)

https://drive.google.com/file/d/1nAaA7T_4hq8DpDAKdVMrwKU0NjBjy6xo/view?usp=share_linkวันที่ออก

2023-05-12