ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

สำนักงานเขตจงเจิ้ง-TQUK คลาสชี้แนะสอบใบอนุญาตนักชงกาแฟนานาชาติ(5-15)

เวลาเรียน: 7/10 (วันพุธ) ~8/31 (วันเสาร์)  9/3 (วันอังคาร) ~10/29 (วันอังคาร)

สถานที่เรียน: ชั้น2 เลขที่14  ตรอก315  ช่วง2  ถนนจงฮวา เขตจงเจิ้ง

เบอร์สอบถาม:(02)2341-6721 กด317 จางเสี่ยวเจี่ย

การรับสมัคร: แต่ละครั้งจำกัดเพียง 12 คน

ครั้งที่1https://iwnet.civil.taipei/NewImmigrants/Home/Register/307

ครั้งที่2https://iwnet.civil.taipei/NewImmigrants/Home/Register/308


วันที่ออก

2024-05-31