ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

เล่มที่46“นิตยสารพาโนรามาไต้หวัน”ฉบับสามภาษาออกทุกสองเดือนพิมพ์ออกมาแล้ว (6-11)

นิตยสารสามภาษาของกระทรวงการต่างประเทศ《นิตยสารไต้หวันพาโนรามา》ฉบับภาษาเวียดนาม ภาษาไทย และภาษาอินโดนีเซียออกทุกสองเดือนประจำเดือน6 ฉบับที่ 46 ปี 2023 เนื้อหาโดยย่อมีดังต่อไปนี้

 (1) 「หัวข้อร่วม」หัวข้อหน้าปกเป็น“ท่องเที่ยวสบายๆไปกับเมืองในไต้หวัน”รายงานความงดงามของไต้หวัน เมืองเล็กๆที่ควรค่าแก่การมาเยือนของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

 (2) 「รู้จักไต้หวัน」บทความเป็น“วันนี้ใช้สมุนไพรหรือยัง?ยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกแห่งสมุนไพรไต้หวัน”รายงานสมุนไพรที่เป็นตัวแทนของไต้หวัน และการประยุกต์ใช้ของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ แนะนำวัฒนธรรมสมุนไพรที่เป็นเอกลักษณ์ให้กับผู้อ่านเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

 (3) หน่วย 「แผนงานพิเศษเอเซียตะวันออกเฉียงใต้」 เป็น “รักเรียนภาษา..ไต้หวันส่งเสริมวัสดุการเรียนการสอน7ภาษาอาเซียน”รายงานถึงวัสดุการเรียนการสอนภาษาแม่ของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ที่ได้ทำเสร็จสมบูรณ์รวม 7 ภาษา ได้แก่ ภาษาเวียดนาม ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาฟิลิปปินส์ ภาษามาเลเซีย ภาษาเมียนมา ภาษากัมพูชา และภาษาไทย แสดงถึงไต้หวันให้ความสำคัญกับการศึกษาและการถ่ายทอดของวัฒนธรรมหลากหลาย

นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์《ไต้หวันพาโนรามา》แต่ละภาษาทยอยหาอ่านออนไลน์ได้แล้วทางเว็บไซต์ทางการ(https://www.taiwan-panorama.com.tw

วันที่ออก

2023-06-14