ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

สมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ว่านฮวาและสมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ซื่อหลินขยายเวลาปิดทำการไปจนกว่าจะมีการประกาศยกเลิกการแจ้งเตือนระดับ3(6-5)

1.เพื่อตอบสนองตามที่ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคระบาดประกาศขยายเวลาการแจ้งเตือนระดับ3 สมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ว่านฮวาและสมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ซื่อหลิน จะปิดทำการชั่วคราวจนกว่าจะยกเลิกการแจ้งเตือนระดับ3 ซึ่งจะประกาศเวลาเปิดทำการของสมาคมฯให้ทราบเพิ่มเติม

2.ล่ามประจำสมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ว่านฮวาและสมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ซื่อหลินจะหยุดให้บริการพร้อมกัน

ขออภัยในความไม่สะดวก!

วันที่ออก

2021-06-28