ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

โครงการอบรมสร้างสรรค์หนังสือภาพนิทานภาษาแม่สำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และแรงงานต่างชาติประจำปี 2023 (4-18)

ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม-2 กรกฎาคม 2023 จัดอบรมในพื้นที่ไทเปนิวไทเป  พื้นที่เถาหยวน  และพื้นที่ชินจู่ ครั้งละ1 คาบเรียน 

แต่ละชั้นเรียนรับนักเรียน20คน  หลักสูตรรวม30ชั่วโมง จะคัดเลือกผลงานยอดเยี่ยมของนักเรียน12คนเพื่อรับรางวัล


ข้อมูลหลักสูตรและโบร์ชัวร์กรุณาค้นหาที่เว็บไซต์ของสมาคมฯ(https://reurl.cc/MR9QxX)และหน้าเว็บไซต์สมัครลงทะเบียนเรียน

https://reurl.cc/klqEyxวันที่ออก

2023-05-03