ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

นิทรรศการงานผ้าบาติกอินโดนีเซีย (11-7)

ผ้าบาติกอินโดนีเซียมีประวัติศาสตร์อันยาวนานซึ่งจะพบเห็นได้ในพิธีกรรมแบบดั้งเดิมต่างๆทั้งยังกลมกลืนเข้าอยู่ในชีวิตประจำวัน ลวดลายมีความหมายเฉพาะตัว องค์การสหประชาชาติกำหนดให้ผ้าบาติกของอินโดนีเซียเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้

✅สถานที่:สมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ซื่อหลิน(เลขที่75ถนนต้าตง เขตซื่อหลิน)

✅วันและเวลา:11/7-11/24(ปิดทำการวันจันทร์) เวลา9:00-12:00น.และเวลา14:00-17:00น.

กิจรรมครั้งนี้ได้เชิญผู้ตรวจสอบที่มีความสามารถทั้งมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผ้าบาติกกับเป็นผู้อบรมคุณ Saian(ไซ่หยาง)ซึ่งมาจากจังหวัดชวาประเทศอินโดนีเซียนำสมาชิก25คนมาร่วมสร้างสรรค์งานย้อมผ้าบาติกเป็นครั้งแรก ภายในงานนิทรรศการจะมีเครื่องแต่งกายผ้าบาติกของอินโดนีเซียยินดีต้อนรับเข้ามาชมนิทรรศการ

วันที่ออก

2023-11-15