ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

​ศูนย์ห่วงใยดูแลผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่พื้นที่เขตเหนือกรุงไทเป7/22ชั้นเรียนออนไลน์บ้านหนังสือภาพ!(7-3)

จะมาร่วมจินตนาการกับทุกคนผ่านหนังสือภาพ เปิดสำรวจสัมผัสเสียงในชีวิตประจำวันด้วยกัน!
วันเวลา:07/22(วันพฤหัสบดี) เวลา10:00-11:00 น.
เบอร์โทร:2504-0399#32 คุณจาง นักสังคมสงเคราะห์
 (กิจกรรมชั้นเรียนจะใช้Microsoft Teams ลิงก์ชั้นเรียนจะให้มาพร้อมการแจ้งรับคัดเลือกเข้าร่วมเรียน ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ที่อยู่ในพื้นที่เขตเหนือ(ในเขตจงซาน  ซื่อหลิน เป่ยโถว)จะได้รับการพิจารณารับเป็นอันดับแรก!)

วันที่ออก

2021-07-20