ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

กรมสามัญศึกษาเด็กก่อนวัยเรียนและกระทรวงศึกษาธิการ...วีดิทัศน์การจราจรที่ปลอดภัย(9-7)

แนวคิด“การจราจรที่ปลอดภัย”จะเป็น“ยันต์คุ้มครอง”ให้ฉันและเธออยู่เป็นเพื่อนลูกๆได้เติบโตปลอดภัยและมีสุขภาพแข็งแรงอยู่เป็นเพื่อนจนเราแก่เฒ่า

◈ผู้ที่ขับขี่รถจักรยานให้วางใจขับขี่บนทางเดินรถจักรยานคอยระวังสังเกตจุดอับสายตา หลีกเลี่ยงแทรกรถเข้าในช่องว่างระหว่างล้อรถใหญ่

◈ถนนที่ไม่มีป้ายบอกทางอันตรายมาก รู้วิธีมองกระจกโค้งจราจรขี่ผ่านปลอดภัย มองดูก่อนแล้วตั้งใจฟังเสียง เส้นทางมืดมิดติดวัตถุสะท้อนแสงช่วยให้ขับขี่ผ่านทางสะดวก

https://www.youtube.com/playlist?list=PLR9-cXLksRCsJoDVyaNVIultDJBqWrVz1วันที่ออก

2023-09-13