ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

ป้องกันการหลอกลวง ร่วมส่งเสียงด้วยกัน (5-2)

เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมส่งเสียงต้านการหลอกลวง ร่วมใจสร้างบรรยากาศแห่งความสามัคคีต้านการฉ้อโกง กระทรวงมหาดไทยกำหนดให้วันที่ 5 พฤษภาคม เวลา14:00-16:00น.จัดงานแถลงข่าว“ป้องกันการหลอกลวง ร่วมส่งเสียงด้วยกัน ”และ“วันต้านการหลอกลวง”รณรงค์ให้มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต้านการหลอกลวงอย่างกว้างขวาง

วันที่ออก

2023-05-09