ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

“ชั้นเรียนอบรมจัดหาจ้างงานผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่สนาม3”ใน“แผนบริการจัดหาจ้างงานเพื่อ ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่”ประจำปี2023 (4-17)

สำนักงานจัดหาจ้างงานกรุงไทเปจัดชั้นเรียนอบรมจัดหาจ้างงานสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ ในวันที่25พฤษภาคม 

2023(วันพฤหัสบดี)เวลา 09:00-12:30 น. ที่ห้องเรียนแรงงาน(ชั้น6 เลขที่101 หมงเจี่ยต้าเต้า 

เขตว่านฮวา กรุงไทเป) ยินดีต้อนรับเพื่อนผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่เข้าสมัครร่วมอบรม รายละเอียดค้นหาที่:เว็บไซต์ไทเปจิ้วเย่ต้าปู๋ หรือโทรสอบถามเบอร์ :23085231 กด 703 จางเสี่ยวเจี่ย,กด 712 หยางเสี่ยวเจี่ย

วันที่ออก

2023-05-02