ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

เลื่อนเวลาการรับสมัคร!สถาบันพัฒนาวิชาชีพและสำนักกิจการพลเรือนกรุงไทเป7/12-10/29 จัด“ชั้นเรียนผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่-เจ้าหน้าที่บริการรับเลี้ยงเด็กและเจ้าหน้าที่บริการอยู่ไฟหลังคลอด”(6-1)


เนื่องด้วยสถานการณ์ของโรคระบาด เวลาการรับสมัครจะเลื่อนถึง30 มิถุนายน ประกาศรายชื่อผู้ได้เข้าเรียนเลื่อนถึงวันที่ 2 กรกฎาคม!
 
เรียนรู้การดูแลทารก การดูแลสตรีหลังคลอด และอื่นๆ หลังจบการอบรมช่วยคำปรึกษาในการสอบใบอนุญาต ยินดีต้อนรับเพื่อนผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ที่สนใจเข้ามาสมัครเรียน!
วันเวลา:2021/7/12-8/30、 9/17、9/29、10/1-10/29 ทุกวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ เวลา09:10-16:10 น.
สถานที่เรียน:สถาบันพัฒนาวิชาชีพกรุงไทเป(เลขที่ 301ถนนซื่อตง เขตซื่อหลิน กรุงไทเป)
เป้าหมาย:ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ที่มีทะเบียนบ้าน(หรือมีใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่)ในกรุงไทเป อายุ20ปีบริบูรณ์ และมีความสามารถขั้นพื้นฐานด้านภาษาจีนกลางที่จะสอบจะได้รับการพิจารณาก่อน นอกจากนี้ทางหน่วยงานมีการปรับเป้าหมายผู้เข้าอบรมและสิทธิ์เงื่อนไขการลงทะเบียนสมัคร
จำนวนผู้สมัคร:25 คน
เว็บไซต์สมัคร:https://reurl.cc/2b9q0v
 
วันเวลาสมัคร:ตั้งแต่วันนี้สิ้นสุดถึง2021/6/30 (วันพุธ) เวลา17:00 น.
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก:2/7/2021 (วันศุกร์)
 

*ข้อควรทราบ:
1.รับสมัครทางออนไลน์(เปิดเรียนวันแรกกรุณานำรูปถ่ายขนาด1นิ้วมาด้วย1ใบและนำบัตรประจำประชาชนหรือใบอนุญาตมีถิ่นพำนักมาแสดงเพื่อใช้ตรวจสอบ) หากผู้สมัครมีจำนวนมากกว่า25 คน จะคัดเลือกโดยวิธีจับสลาก
2.หลังจบการอบรมจะให้คำแนะนำสำหรับการทดสอบทักษะเทคนิคระดับเดี่ยวเจ้าหน้าที่รับเลี้ยงเด็ก คาดว่าจะช่วยเหลือให้เข้าร่วมลงทะเบียนครั้งที่3ประจำปี2021ซึ่งทดสอบประเมินและออกใบรับรองทันที(ประมาณเดือน11) ต้องเสียค่าใช้จ่ายการเข้าสอบเอง
3.ระหว่างการอบรมไม่บริการอาหารกลางวัน
 

วันที่ออก

2021-06-09