ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

ประกาศ:ตั้งแต่11/2เป็นต้นไป แผนคลายล็อกของสมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ซื่อหลินและสมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ ว่านฮวา (11-1)

1. เปิดทั้งหมด
2. ข้อกำหนดการใช้สถานที่:
(1) ตามหลักการควรสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
(2) การออกกำลังกาย การร้องเพลง การถ่ายภาพส่วนบุคคล(หรือถ่ายภาพรวม) และกิจกรรมทานอาหาร ไม่ต้องสวมหน้ากากอนามัย หากตัวท่านมีอาการที่เกี่ยวข้องหรือพบปะกับบุคคลแปลกหน้าไม่สามารถเว้นระยะห่างทางสังคมได้ ยังคงต้องสวมหน้ากากอนามัย
(3) ยกเลิกการจำกัดจำนวนคนสูงสุดที่เข้ารวมกิจกรรมและการควบคุมจำนวนคนหมุนเวียนในสถานที่(จำกัดจำนวนรวม)
(4) จำกัดทางเข้าออกเพียงทางเดียว
(5) บันทึกข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจริงจังและควบคุมบัญชีรายชื่อบุคคล
(6) ผู้ยื่นขอยืนยันการตรวจสอบการใช้สถานที่ตามมาตรการป้องกันโรคระบาด
(7) ให้ทำความสะอาดมือทั้งก่อนและหลังทำกิจกรรม
(8) ชั้นเรียนร้องเพลงให้ฆ่าเชื้อทำความสะอาดไมโครโฟนทั้งก่อนและหลังทำกิจกรรม
(9) ข้อบังคับอื่นทำตามศูนย์บัญชาการฯและที่ทำการกรุงไทเป
(10) กรณีฝ่าฝืนข้อบังคับการป้องกันโรคระบาดที่เกี่ยวข้อง จะมีคำสั่งให้หยุดการใช้งานทันทีและเพิกถอนการอนุญาตการใช้งาน หากจำเป็นจะแจ้งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินตามกฎหมาย
 
หมายเหตุ:มาตรการป้องกันโรคระบาดที่เกี่ยวข้องจะแก้ไขตามการประกาศของศูนย์บัญชาการป้องกันโรคระบาดและที่ทำการกรุงไทเป สำหรับการเปิดปิดสมาคมฯหรือหยุดบริการชั่วคราว ขอให้สนใจคำประกาศข้อบังคับที่ประกาศไว้บนเว็บไซต์และภายในสมาคมฯ 
ขออภัยในความไม่สะดวก

วันที่ออก

2021-11-15