ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

ฉีดวัคซีน เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน (12-8)

1. เพื่อรับมือกับเชื้อไวรัส COVID-19กลายพันธุ์ทั้งในประเทศและนอกประเทศ ตั้งแต่วันที่26 กันยายน 2023   เป็นต้นไป ส่งเสริมให้มีการฉีดวัคซีน XBB.1.5(ด้านล่างต่อไปนี้เรียกวัคซีนXBB  ) ประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 6เดือนขึ้นไปและยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนXBB สามารถเข้ารับวัคซีนXBBได้1เข็ม วัคซีนXBB มีภูมิคุ้มกันที่สามารถป้องกันไวรัสกลายพันธุ์ซึ่งกำลังแพร่ระบาดอยู่ในปัจจุบัน

2. พิจารณาถึงผู้สูงอายุซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงที่มีแนวโน้มเป็นโรคแทรกซ้อนรุนแรงจากการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ในช่วงปลายปีและต้นปีใหม่ประชาชนมักออกเดินทางท่องเที่ยวหรือกลับบ้านเยี่ยมครอบครัวกันเพิ่มมากขึ้น กรมควบคุมโรคคาดการณ์ว่าช่วงต้นปี2024 การแพร่ระบาดจะถึงจุดสูงสุด เพื่อยกระดับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคและส่งเสริมผู้สูงอายุให้เข้ารับวัคซีนโดยเร็วที่สุด  ผู้สูงอายุที่อายุ 65ปีขึ้นไปที่รับการฉีดวัคซีนXBBแล้วเสร็จก่อนวันที่ 31ธันวาคมจะได้รับบัตรกำนัลมูลค่า 500เหรียญไต้หวันและชุดตรวจโควิด COVID-19แบบเร่งด่วนที่ใช้ในบ้านจำนวน10 ชุด

3. ประชาชนทั่วไปที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไปตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2023สามารถไปที่คลินิกพิเศษโรงพยาบาลเหลียนเหอใน12 เขตเพื่อรับการฉีดวัคซีน สามารถรับกระดาษทิชชู่ได้ 1 แพ็ค

ข่าวสารการรับวัคซีนที่เกี่ยวข้องกรุณาค้นหาที่เว็บไซต์สำนักอนามัยกรุงไทเป  ค้นหาข้อมูลสถานที่เข้ารับการฉีดวัคซีนCOVID-19 (เว็บไซต์:

ข้อมูลเกี่ยวข้อง )。

 

 

วันที่ออก

2023-12-19