ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

กรมการขนส่งกรุงไทเป...วัฒนธรรมใหม่การขี่รถจักรยาน (10-7)

เพื่อปลูกฝังแนวคิดการใช้ถนนอย่างถูกต้อง กรมการขนส่งที่ว่าการกรุงไทเปจัดผลิตและออกอากาศการ์ตูน

อนิเมชั่น“วัฒนธรรมใหม่การขี่รถจักรยาน”ประสัมพันธ์ถึงแนวคิดการจราจรที่ปลอดภัยและยกระดับความปลอดภัยทางสภาพแวดล้อมให้คนเดินเท้า

https://reurl.cc/gaRz3p


วันที่ออก

2023-10-24