ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

สมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ว่านฮวาประกาศเปิดให้ใช้พื้นที่ที่ปิดไปอีกครั้ง(1-6)

ห้องเรียนเอนกประสงค์ชั้น1 (เดิมเป็นพื้นที่อาหารว่างชั้น1)และห้องเรียนศิลปะ(เดิมเป็นห้องเรียนศิลปะเอนกประสงค์)ของสมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ว่านฮวา จะเปิดให้ยืมใช้ทางออนไลน์อีกครั้งในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2023 เวลา10:00 น.ยินดีต้อนรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่และองค์กรที่เกี่ยวกับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่สามารถเข้าไปขอยืมใช้ได้ที่แพลตฟอร์มบริการประชาชน


ห้องเรียนเอนกประสงค์ชั้น1สมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ว่านฮวา:ยืมใช้เฉพาะกิจกรรมทางศิลปะที่ไม่ใช้เสียงหรือไม่ใช้อุปกรณ์ดนตรี(รวมโทรศัพท์มือถือ เครื่องเสียงพกพาหรืออุปกรณ์ที่ส่งเสียงอื่นๆ)


ห้องเรียนศิลปะสมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ว่านฮวา:บริการพื้นที่ซ้อมเต้นรำสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่และองค์กรที่เกี่ยวกับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ หรือกิจกรรมนัดพบ
วันที่ออก

2023-02-02