ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

ป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (1-4)

1. อย่าละเมิดกฎหมายนำเข้าผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์จากต่างประเทศ
2. บอกญาติมิตรอย่าส่งผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์มาไต้หวัน
3. ได้รับผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์จากต่างประเทศ กรุณาทิ้งลงถังขยะทั่วไปห้ามทิ้งลงถังเศษอาหาร
*สายด่วนรับแจ้ง:0800-039-131
*ผู้ละเมิดกฎหมายนำเข้าผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์รับโทษสูงสุด 7 ปี ปรับ3ล้านดอลลาร์ไต้หวัน

วันที่ออก

2022-01-19