ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

​สำนักงานเขตเน่ยหู8/28-10/23 จัด“ชั้นเรียนภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย” (7-11)

เรียนภาษาอินโดนีเซีย การทักทาย ตั้งชื่อด้วยภาษาอินโดนีเซีย เพลงเด็กอินโดนีเซีย และอาหารอินโดนีเซีย เรียนรู้ผ่อนคลายกันสบายๆกับภาษาและวัฒนธรรมของประเทศเดิมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่!
วันเวลา:28 สิงหาคม -23 ตุลาคม 2021 (หยุดเรียน18 กันยายนและ9ตุลาคม)ทุกวันเสาร์ เวลา09:00-12:00น.
สถานที่:เน่ยหูกงหมินฮุ่ยกวั่น (เลขที่ 342 ช่วง2ถนนเน่ยหู เขตเน่ยหู กรุงไทเป)
เบอร์โทร:02-27925828 กด 208
รายละเอียดกรุณาดูที่เว็บไซต์สำนักงานเขตเน่ยหู-พื้นที่ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่

วันที่ออก

2021-08-02