ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

2025 เวิลด์มาสเตอร์เกมเริ่มเปิดรับอาสาสมัครแล้ว!(3-5)

รับบุคลากรอาสาสมัครที่มีความสามารถภาษาต่างประเทศ  ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี ภาษาฝรั่งเศส ภาษาสเปน 

ภาษาเวียดนาม ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาไทย และภาษากัมพูชา ร่วมมาเป็นสมาชิกอาสาสมัครด้วยกัน!

✅วันเวลารับสมัคร:113/2/21เป็นต้นไปสิ้นสุดถึงวันที่12/31

✅ลิงก์รับสมัคร:https://newcv101.gov.taipei


วันที่ออก

2024-03-14