ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

ข้อมูลสุขศึกษาการป้องกันจากโรคฝีดาษลิง (4-16)

โรคฝีดาษลิงเป็นโรคที่เกิดมาจากเชื้อไวรัสโรคฝีดาษ เป็นโรคที่ติดต่อจากสัตว์สู่คนซึ่งอยู่ในตระกูลไวรัสเช่นเดียวกับเชื้อไวรัสไข้ทรพิษ อาการคล้ายกันแต่ความรุนแรงมีน้อยกว่า และโรคฝีดาษมักไม่เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตจะผ่านการแพร่เชื้อจากสัตว์ป่า(อาทิ ค่าง ลิง หนู กระรอกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหรือสัตว์ฟันแทะ เป็นต้น)ติดต่อมาสู่คน


เชื้อไวรัสโรคฝีดาษลิงแบ่งได้เป็นสายพันธุ์แอฟริกากลาง(ลุ่มน้ำคองโก)และสายพันธุ์แอฟริกาตะวันตก ในปี2022เกิดการระบาดของโรคฝีดาษลิงส่วนใหญ่เป็นไวรัสสายพันธุ์แอฟริกาตะวันตก อัตราการเสียชีวิตประมาณ 0.1% ถึงแม้ว่าไวรัสสายพันธุ์แอฟริกาตะวันตกเมื่อเทียบกับไข้ทรพิษ (1-10%)จะเป็นอันตรายแก่ชีวิตน้อยกว่า แต่อย่างไรก็ตาม อาจทำให้เสียชีวิตได้ในผู้ป่วยที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง เด็ก หรือผู้ป่วยอื่นๆและจากที่ผิวหนังมีผื่นตุ่มขึ้นทำให้ปวดและไม่สบายตัว จึงควรลดความเสี่ยงจากการแพร่เชื้อของสัตว์สู่คนและจากคนสู่คนได้ป้องกัน

จากการติดเชื้อ

วันที่ออก

2023-04-27