ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

กลุ่มสนับสนุนความรู้เพื่อสุขภาพและการออกกำลังกายสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ประจำปี2023 ...สุขภาพอ่อนเยาว์แข็งแรง~『 ยิ่ง』รักตัวเอง (7-3)

กำหนดวันที่ 6 กันยายน-25 ตุลาคม 2023 ทุกวันพุธเวลา 14:00-16:00น. วันที่ 25 ตุลาคมคาบสุดท้ายเวลาเป็น14:00-17:00น. จัดที่ศูนย์บริการครอบครัวผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป(ชั้น7 เลขที่ 21 ช่วง1 ถนนตี่หว้า เขตต้าถง กรุงไทเป) ผู้สมัครหรือมีปัญหาข้อสงสัยกรุณาติดต่อคุณจางหรือคุณซูนักสังคมสงเคราะห์ เบอร์โทร:02-2230-0339

วันที่ออก

2023-07-10