ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

​ศูนย์ห่วงใยดูแลครอบครัวผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่พื้นที่เขตตะวันออกกรุงไทเป8/4-8/6จัด“ค่ายพึ่งพาตัวเองสำหรับเด็กและเยาวชน” !(7-7)


ในกิจกรรมเด็กๆจะได้รู้จักเพื่อนใหม่ เรียนรู้ถึงอารมณ์ต่างๆ เรียนรู้ฝึกการแสดงออก!
ไปกับศูนย์ห่วงใยดูแลพื้นที่เขตตะวันออก ผ่านวันหยุดภาคฤดูร้อนที่แสนจะหลากหลายนี้ด้วยกัน!
เนื้อหาหลักสูตร:
8/4(วันพุธ)อารมณ์คืออะไร?อารมณ์ตามไพ่
8/5(วันพฤหัสบดี)แต่งประโยคลากเส้นเชื่อมเข้าหากัน มาคุยเรื่องอารมณ์
8/6(วันศุกร์)สัมผัสประสบการณ์ชีวิต แบ่งปันผลร่วมกัน
วันเวลา:110.8/4(วันพุธ)- 8/6(วันศุกร์) เวลา10:00-15:00น.
สถานที่:ศูนย์ห่วงใยดูแลชุมชนผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่พื้นที่เขตตะวันออกกรุงไทเป(ชั้น1เลขที่19ซอย83ตรอก189ช่วง3ถนนคังหนิง 
เขตเน่ยหู) และขึ้นตามสถานการณ์ของโรคระบาดจะปรับใช้วิธีเรียนออนไลน์(ใช้ google meet)
เบอร์โทร:(02)2631-7059 กด12 คุณหลิน นักสังคมสงเคราะห์
เป้าหมายรับสมัคร:บุตรธิดาผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเปที่เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นปีที่1 (ในเขตเน่ยหู 
ซงซานและหนานกั่งจะได้รับการพิจารณาก่อน)
ค่าใช้จ่าย:เข้าร่วมฟรี บริการอาหารกลางวัน เก็บเงินมัดจำต่อคน500ดอลลาร์ไต้หวัน ผู้ที่มาร่วมกิจกรรมตามกำหนดเวลาจะคืนเงินมัดจำให้เมื่อสิ้นสุดกิจกรรม

วันที่ออก

2021-07-26