ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

ประกาศวันหยุดทำการของสมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ซื่อหลินและสมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ว่านฮวาประจำปี2022 (1-1)

วันหยุดทำการของสมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ซื่อหลินและสมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ว่านฮวาประจำปี2022

เดือนมกราคม:1/1、1/2、1/3、1/10、1/17、1/24、1/29、1/30、1/31
หมายเหตุ:1/9 สมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ว่านฮวาเพื่อให้ความร่วมมือกับกรณีลงคะแนนถอดถอนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรงดให้บริการชั่วคราว
2/1、2/2、2/3、2/4、2/5、2/6、2/7、2/14、2/21、2/26、2/27、2/28
หมายเหตุ:สมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ซื่อหลินเพื่อให้ความร่วมมือกับหอกงหมินฮุ่ยกวั่นที่มีการซ่อมแซมประจำปี
วันที่ 2/1~2/28 งดให้บริการต่อสาธารณะและงดยืมใช้สถานที่ชั่วคราว สำหรับการสอบถามล่ามทางโทรศัพท์ยังคงให้บริการตามปรกติ
เดือนมีนาคม:3/7、3/14、3/21、3/28
เดือนเมษายน:4/2、4/3、4/4、4/5、4/11、4/18、4/25
เดือนพฤษภาคม:5/2、5/9、5/16、5/23、5/30
เดือนมิถุนายน:6/3、6/4、6/5、6/6、6/13、6/20、6/27
เดือนกรกฎาคม:7/4、7/11、7/18、7/25
เดือนสิงหาคม:8/1、8/8、8/15、8/22、8/29
เดือนกันยายน:9/5、9/9、9/10、9/11、9/12、9/19、9/26
เดือนตุลาคม:10/3、10/8、10/9、10/10、10/17、10/24、10/31
เดือนพฤศจิกายน:11/7、11/14、11/21、11/28
เดือนธันวาคม:12/5、12/12、12/19、12/26、12/31

วันที่ออก

2022-01-07